Newsroom
Lekli Pharma në vijën e parë për t’u ardhur në ndihmë mjekëve pediatër me medikamente të reja për të ndihmuar pacientët e tyre

Lekli Pharma në vijën e parë për t’u ardhur në ndihmë mjekëve pediatër me medikamente të reja për të ndihmuar pacientët e tyre

Lekli Pharma në vijën e parë për t’u ardhur në ndihmë mjekëve pediatër me medikamente të reja për të ndihmuar pacientët e tyre

Lekli Pharma, mbi bazën e recetës së mjekut, do të mundësojë për çdo foshnjë ose fëmijë të marrë medikamentin e munguar. Lekli Pharma është lider në prodhimin e “pacient-individual medicament” duke u mbeshtetur në EUROPEAN PHARMACOPOEIA 9.3 referuar përgatitjeve farmaceutike për medikamente të licensuara dhe të kontrolluara nga autoritetet kompetente si dhe atyre medikamenteve që prodhohen për nevoja specifike për çdo pacient duke zbatuar rregullat e legjislacionit vendas.

Në fushën e pediatrisë, për nevoja të veçanta dhe mbështetur në përshkrimin e mjekut, Departamenti i Prodhimit mundëson përgatitjen e:
Acetazolamide L oral liquid,
Allopurinol L oral liquid,
Angioma Pro ( Propanolol) oral liquid,
Amiodarone L oral liquid,
Calcium carbonate L oral liquid,
Captopril L oral liquid,
Chloroquin L oral liquid,
Clindamycin L oral liquid,
Clonazepam L oral liquid,
Cypinhibitor L (clobazam) oral liquid,
Digoxin L oral liquid,
Domperidon L oral liquid,
Dipyridamole L oral liquid,
Enalapril L oral liquid,
Fluconazole L oral liquid,
Furosemide L oral liquid,
Hydrocortisone L oral liquid,
Idebenone L 150mg,
Itraconazol L oral liquid,
Isosorbide mononitrate L oral liquid,
Joulie's solution L oral liquid,
Lansoprazole L oral liquid,
Lincomycin L oral liquid,
Metronidazole L oral liquid,
Naproxen L oral liquid,
Nitrofurantoin L oral liquid,
Omeprazole L oral liquid,
Pantoprazole L oral liquid,
Propafenon L oral liquid
Phenobarbital L oral liquid,
Rifaximin L oral liquid,
Sildenafil citrate L oral liquid,
Spinacordyl L (baclofen) oral liquid,
Spironolactone L oral liquid,
Spiramicin L oral liquid,
Sulfadiazin L oral liquid,
Tacrolimus L oral suspension, 
Thalidomide L oral liquid,
Ursodesoxicolic acid L oral liquid,
Valacyclovir L oral liquid,
Vancomycin L oral liquid,
Verapamil L oral liquid.

 

RRETH LEKLI PHARMA
Lekli Pharma është një kompani farmaceutike e përqendruar në studimin e tregut dhe prodhimin e produkteve farmaceutike me kërkesë specifike, duke ofruar zgjidhje me porosi për nevojat të veçanta të pacientëve për të siguruar një furnizim të përshtatshëm të barnave. Përvoja jonë në fushën e farmaceutikës fillon që nga viti 1986 dhe konkretizohet në themelimin e kompanisë në vitin 1991 nga Dr. Luan Lekli.

Gjate këtyre viteve, Lekli Pharma ia doli të rritet nga një shoqëri farmaceutike e mirënjohur në një kompani me prezencë brenda dhe jashtë vendit.
Në vite, jemi specializuar në fushën e sëmundjeve të rralla, duke udhëhequr tregun dhe duke u siguruar që çdo pacient të mund të ketë një jetë më të mirë.

Në vitin 2015, Lekli Pharma ngriti një qendër prodhimi për barna oficinale, barna me përshkrim specifik dhe përgatesa farmaceutike – përgatesa stoku sipas Farmakopesë Europiane 9.3 (Shtojca) 01/2018: 2619, nga një gamë e gjerë dozimesh NPP dhe forma të ndryshme farmaceutike (tretësira, tableta, kapsula për përdorim nga goja etj.) Përvoja jonë në tregun ballkanik shtrihet në mbi 25 vite, gjatë të cilave kemi rrënjosur praninë tonë nëpërmjet operimit në Shqipëri dhe Kosovë.
Nëpërmjet ekipit tonë të menaxhimit të motivuar, me përvojë , të fuqizuar si dhe një teknologji bashkëkohore, ne udhëheqim tregun në fushat specifike të tregut farmaceutik.
Për më shumë : www.leklipharma.com/al/

1
Lekli Pharma Headquaters
Blv. Bajram Curri, Nd.172,
H.8, 1010 Tiranë, Albania
+355 42 374517
+355 68 900 5483
Fax: +355 42 374518
2
Production Facility
Autostrada Tiranë-Durrës,
Rr. Egnatia, Mbrapa Megatek,
Tiranë, Albania
+355 68 900 5486
3
Lekli Pharma Tiranë
Rr. Reshit Petrela,
Pall.14, H.21, 1010,
Tiranë, Albania
+355 68 900 5488
4
Lekli Pharma Durrës
Rr. Aleksandër Goga,
2001 Durrës, Albania
+355 68 900 5489
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account