Newsroom
Wednesday, 12 August 2020 09:57

Kahlermid L. (Lenalidomide) është produkti i parë i një historie të sukseshme bashkëpunimi me kompani lider në prodhimin e API.

Bashkëpunim i cili do të vazhdojë edhe në preparate të tjera orale si Miltefosine (Antileishmaniozës).

Kahlermid (Lenalidomide),një derivat oral i thalidomidit, është një ...

Wednesday, 01 July 2020 11:28

BREAKING NEWS: Remdesivir – Veklury

Lekli Pharma do të jetē distributori eskluziv për VEKLURY (remdesivir) në Shqipëri.

 

Veklury 100 mg solucion për injektim.
Çdo flakon përmban 100 mg remdes...

Thursday, 11 June 2020 15:18

Lekli Pharma në vijën e parë për t’u ardhur në ndihmë mjekëve pediatër me medikamente të reja për të ndihmuar pacientët e tyre

Lekli Pharma në vijën e parë për t’u ardhur në ndihmë mjekëve pediatër me medikamente të reja për të ndihmuar pacientët e tyre

Lekli Pharma, mbi bazën e recetës së ...

Friday, 24 April 2020 10:53

Covid-19 përditësim

Shënim: Aktualisht, Klorokin është nën shqyrtim për përdorim si bar parandalues dhe trajtues i sëmundjes së Koronavirusit  2019 (COVID-19) (shihni 

Friday, 10 April 2020 10:53

Lekli Pharma në lufte me Koronavirusin vjen me një produkt të specializuar KLOROKIN L

Anëtarët e Lekli Pharma në vijën e parë të luftës kundër virusit për t’u ardhur në ndihmë ofruesve të kujdesit shëndetësor me mënyra të reja për të ndi...

1
Lekli Pharma Headquaters
Blv. Bajram Curri, Nd.172,
H.8, 1010 Tiranë, Albania
+355 42 374517
+355 68 900 5483
Fax: +355 42 374518
[email protected]
2
Production Facility
Autostrada Tiranë-Durrës,
Rr. Egnatia, Mbrapa Megatek,
Tiranë, Albania
+355 68 900 5486
3
Lekli Pharma Tiranë
Rr. Reshit Petrela,
Pall.14, H.21, 1010,
Tiranë, Albania
+355 68 900 5488
4
Lekli Pharma Durrës
Rr. Aleksandër Goga,
2001 Durrës, Albania
+355 68 900 5489
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account